Obsah

Změny od 24. 5. 2021

Typ: ostatní
Výňatek z „Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021“ – vydané MŠMT

Ve střediscích volného času…

▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,

 

▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,

 

  • nově se umožňuje  osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v počtu vyšším než 10 žáků, nejvýše však 50 osob ve skupině uvnitř  nebo 100 osob venku za splnění následujících podmínek

 

  • žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

a) prokáže, že

o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem nebo                                                                                                                                                                          

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

Za DDM Šuplík Mgr. Jiří Štěrba


Přílohy

Vytvořeno: 5. 5. 2021
Poslední aktualizace: 22. 5. 2021 13:25
Autor: admin